• EET má oficiální logo a nově se má evidenci říkat e‑tržby

  EET má oficiální logo a nově se má evidenci říkat e‑tržby

  Přestože zákon o evidenci tržeb teprve prošel prvním čtením, Finanční správa ČR už zveřejnila oficiální logo. V logu zkrátila elektronickou evidenci tržeb (EET) na e-třžby a dodala slogan „Má dáti. Dal.“

  Zákona o evidenci tržeb by ve sněmovně poslán do druhého čtení. Opozici se tedy dle předpokladů nepodařilo návrh zamítnout. Ačkoli ještě není jisté, že EET bude platit, finanční správa již zveřejnila oficiální logo. Jsou jím „e-tržby“. Jeho součástí je i slogan „MÁ DÁTI. DAL.“ Důvodem pro zkrácení elektronické evidence tržeb na e-tržby byla dle Generálního finančhího ředitelsví délka a komplikovanost původního sousloví.

  Hledali jsme pokud možno jednoslovné označení EET, které se dobře pamatuje a vyjadřuje co nejpřesněji jeho podstatu a smysl. Logotyp symbolizuje jak on-line elektronickou komunikaci při procesu evidování tržeb, tak poctivost a rovné podmínky na trhu.

  Petra Petlachová | mluvčí Generálního finančního ředitelsví

  Zanechte zprávu →

Zanechte zprávu

Zrušit odpověď