• Kdy vám z EET hrozí pokuta a jak se jí vyhnout?

  Spuštění EET už téměř klepe na dveře, a zatímco jedna část podnikatelů si nechává připravit na změnu na poslední chvíľu, druhá část se obává problémů, které jim může nový systém přinést.

  Zákon totiž stanovuje, že pokud podnikatel nevydá zákazníkovi účtenku, nebo nezašle finanční zprávě příslušné data o prodeji, může mu být vyměřena pokuta ve výši až 50 000 Kč. Tyto sankce by mohly být pro mnohé malé podnikatele, kterých se EET v první vlně dotkne doslova likvidační.

  Pokuta však hrozí i v případě, že podnikatel na viditelném místě svého provozu neuvede oznámení, že jeho tržby podléhají elektronické evidenci nebo nezajistí, aby nebyly zneužity certifikace pro evidenci a autorizační údaje.

  Legislativa se přitom opírá zejména o fakt, že povinnosti týkající se EET spadají do stejné kategorie jako jiné daňové a veřejnoprávní povinnosti, za jejichž splnění nese odpovědnost podnikatel.

  Damoklův meč pokuty ale navíc nebude hrozit jen podnikatelům. Každý, byť nepodnikatel, kdo by se pokusil zmařit EET, se vystavuje riziku půlmilionové pokuty.

  Podnikatelé se v tomto případě obávají zejména neočekávaných okolností, které ve velké míře sami nedokážou ovlivnit- výpadek elektřiny, mechanické poškození pokladního zařízení, zkrat a podobně. Technické a mechanické poruchy, případně chyby v systému by však měli podnikatelé zjistit a odstranit během testovacího období, které bude probíhat od 1. listopadu 2016. Stát jim tak dává dostatek prostoru k tomu, aby případné nedostatky komunikoval se svým dodavatelem pokladního řešení.

  Ministerstvo financí vychází podnikatelům vstříc i 48 hodinovou lhůtou, během níž mají možnost provést nápravu. V případě, že se chyba zařízení, softwaru, systému apod. odstraní v této zákonem stanovené době, podnikatel se nemusí obávat žádné pokuty.

  „Samozřejmě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, jako je například porucha pokladního zařízení, jeho neúmyslné poškození při provozu a podobně. Za těchto okolností nebude podnikatel schopen splnit povinnost odeslat data a vystavit účtenku,“

  Gabriela Štěpanyová, mluvčí ministerstva financí pro portál ECHO24.cz

  Za takových okolností je podnikatel povinen předložit správci daně doklad o krizové události a protokol o tom, že se snažil udělat vše, co mohl, aby porušení zákona a povinnosti zabránil. Přestože v takovém případě se bude postupovat uplatněním institutu Liberace a budou podnikateli odpuštěny pokuty, je povinen urychleně provést nápravu a odstranit pochybení.

  Zanechte zprávu →

Zanechte zprávu

Zrušit odpověď