• Technická realizace Elektronické evidence tržeb

  Finanční správa, která je pověřena realizací projektu Elektronické evidence tržeb (e-tržeb), aktuálně blíže informuje o způsobu technické realizace tohoto projektu.

  Zabezpečení technického systému e-tržeb se skládá z řady částí. Hlavní části lze rozdělit do dvou oblastí – přijetí a zpracování údajů z účtenek a dále zabezpečení interních daňových procesů Finanční správy. Z hlediska náročnosti je klíčová první z uvedených oblastí, která je zabezpečována otevřenými výběrovými řízeními a na zabezpečení vlastního provozu této části systému se bude významně podílet státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

  Druhou oblast – vlastní interní daňové procesy Finanční správy – je třeba integrovat do existujícího daňového informačního systému a jeho upgrade. Tuto úpravu nelze zabezpečit jinak, než v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). Důvodem jsou technické a technologické návaznosti na již existující moduly automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) a dále ochrana práv duševního vlastnictví současného dodavatele, kdy Finanční správa nedisponuje příslušnými autorskými právy a nemůže tedy volně se systémem ADIS nakládat.

  Předmětem veřejné zakázky (JŘBU) v celkové hodnotě nepřesahující částku 50 mil. korun je zapracování veškerých daňových procesů v daňovém řízení, tj. pouze vnitřních procesů Finanční správy. Integrace se týká daňového portálu, daňové informační schránky, spisové evidence, evidence kontrolních úkonů a přenosů dat a dalších obecně systémových prací. Tato úprava systému formou JŘBU by byla nevyhnutelná v případě jakéhokoliv přístupu technické realizace e-tržeb.

  V žádném případě se nejedná o vytvoření zcela nového modulu v rámci již existujícího daňového systému, ale o rozšíření toho, který se již v tomto systému nachází. Útoky na zvolené technické řešení vycházejí pouze z neznalosti systému ADIS, nedostatku informací a především z neseznámení se s detailním návrhem technického řešení.

  Systém ADIS byl pořízen v roce 1992. Tento systém, který je dlouhodobě kritizován právě ve vztahu k JŘBU, Finanční správa zdědila. Resort Ministerstva financí činí průkazné kroky k přesoutěžení systému ADIS tak, aby byl plně transparentní a bylo možné v budoucnu jednotlivé „upgrade“ tohoto informačního systému řešit formou otevřených výběrových řízení. Změnit takto robustní a pro výběr daní nepostradatelný systém, spravující více než bilion korun, však nelze ze dne na den. V návaznosti na výsledky studie se předpokládá dosažení tohoto stavu nejdříve v roce 2019.

   

  Zdroj: http://www.e-trzby.cz/cs/tiskove-zpravy_informace-k-technicke-realizaci-elektronicke-evidenci-trzeb

   

  Zanechte zprávu →

Zanechte zprávu

Zrušit odpověď